MSDSAB nin sınıflandırma , etiketleme ve ambalajlama konusundaki yasal düzenlemesi ,insan sağlığının ve çevrenin üst düzeyde korunması ile AB pazarının işleyişini sağlama amacına hizmet eder . bu  amaçla AB de üretilen yada AB pazarına ithal edilerek giren bir madde veya karışımın insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek özelliklerin saptanması ile AB çapında uygulanması gereken kriterleri belirler . madde veya karışımlar tehlike kriterlerine göre değerlendirilip elde edilecek sonuçlara göre sınıflandırılmalıdır . ( örn : akut zehirlilik , alev alabilir gibi ) Firma bu madde veya karışımların tanımlı tehlikelerini, tüketicilerde dahil olmak üzere müşteriye iletmelidir. Tehlike iletişimi gerekliliklerinin en temel araçları ambalajlanmış madde veya karışımın üzerinde etiketler ve tedarik zinciri boyunca iletimi sağlayacak olan Güvenlik Bilgi Form’larıdır .

Tehlike etiketlemesi o madde veya karışımın kullanıcısını bir tehlikenin varlığını , maruziyetten ve yol açacağı risklerden kaçınma gereği konusunda uyarmaktadır. Ambalajlamaya ilişkin kurallar , tehlikeli madde ve karışımların güvenle teminini sağlamaya yardımcı olur .

Güvenlik Bilgi Formları yalnızca Türkiye’de akredite bir kuruluşta eğitimini başarıyla tamamlamış, sertifika sahibi olan kişiler tarafından hazırlanabilir.
Güvenlik Bilgi Formları GBF Hazırlama sertifikasına sahip kişilerce, değişen şartlarda ve düzenlemelerde revize edilebilir.
Geçerli sertifikasyona sahip olmayan kişilerce hazırlanan ya da revize edilen güvenlik bilgi formları geçerli değildir.

Tuzlaadr bünyesinde NBC tarafından belgelendirilen Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve NBC tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı belgeli uzmanlar bulunmaktadır.

Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

MSDS NEDİR ?

İngilizce Material Safety Data Sheet kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçe  Güvenlik Bilgi Formu olarak çevrilmiştir . Güvenlik bilgi formları , tehlikeli maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri , madde ve karışımın özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, madde ve karışımın tehlike özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin , tehlikeli maddenin olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgelerdir .

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması yasal olarak zorunludur .

Kimyasal madde / karışım üreticileri , ithalatçıları ve dağıtıcıları malzeme güvenlik bilgi formu hazırlamak ve alt kullanıcılarına sunmak mecburiyetindedir .

Güvenlik bilgi formu hazırlamak için ürünün fizikokimyasal özellikleri  , içeriğindeki kimyasalların CAS  yada EC numaraları ile oranların bilinmesi gerekir .Ürünün ilgili mevzuata göre sınıflandırarak insan ve çevre üzerindeki etkileri ile alınacak tedbirleri belirleyerek mevzuata uygun şekilde güvenlik bilgi formu hazırlanır .

Hatalı şekilde sınıflandırılmış güvenlik bilgi formu sizi müeyyideler ile karşı karşıya bırakacaktı . Gereksiz sınıflandırmaya tabi olmanız nedeniyle satış nakliye konusunda dezavantaj oluşturacaktır . tehlike ve taşımacılık konularında doğru bir şekilde sınıflandırılmış ve etiket bilgileri belirlenmiş bir güvenlik bilgi formu yasal bir zorunluluk olması yanında firmanızız ticari imajına olumlu katkılar sağlayacaktır

Güvenlik Bilgi Formları, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanır.

Söz konusu yönetmeliğin 7. Maddesinin (4.) fıkrası “Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır.” demektedir. 

Aynı maddenin (13.) fıkrası “İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere (Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilere) hazırlatır.” denilmektedir.

Dolayısı ile ithalatçı, üreticiden temin ettiği yabancı dildeki MSDS’lerini Türkçeye çevirtmek zorundadır.

13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”in 11. Maddesi gereği; 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” 01 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kalkacaktır.

MSDS Hazırlama, firmalara, ellerindeki “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tüm MSDS’lerini, 01 Haziran 2016 tarihinden önce “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e uygun hale getirilmesi için firmalara destek vermektedir.

2

Size Özel Tekliflerimiz

Size özel tekliflerimiz için eğitim takvimizden sizlere en uygun dönemi seçin, bizlere ister başvuru formu gönderin ister iletişim bilgilerimizden ulaşın, size en özel tekliflerimiz sunalım.

HENKEL
ÇİZGİ OSGB
7470608-hilalpetrollogo
CİTY LOJİSTİK
3dloj
ASYA ARGE KİMYA
© 2015 Falez Yazılım. Tüm Hakları Saklıdır.