Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimleri: ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4

ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgeleri Ulaştırma Bakanlığı Onaylı ve Zorunludur .

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ÜDY 2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

ÜDY 3 : Uluslarası eşya kargo taşımacılığı

ÜDY 4 : Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

 

ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ODY 2: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

ODY 3: Uluslarası eşya kargo taşımacılığı

ODY 4: Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı

 

Karayolu taşıma yönetmeliğinin 12/e maddesine göre;

* B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2, ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Üst Düzey Yönetici) ve bir adet ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Orta Düzey Yönetici) belgesine sahip kişileri,

* A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2, ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY) belgesine sahip kişiyi,

* K1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise, en az bir adet ODY (Orta Düzey Yönetici) belgesine sahip kişiyi istihdam etmek zorundadır.

 

Bunlardan 25 Şubat 2006 tarihinden önce ÜDY için 5(beş) ODY için 3(üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, belgelerini eğitime ve sınava katılmaksızın doğrudan alma hakkına sahiptirler.

Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

31.12.2007 tarihinden itibaren ibraz edilmek zorundadır.

1

Size Özel Tekliflerimiz

Size özel tekliflerimiz için eğitim takvimizden sizlere en uygun dönemi seçin, bizlere ister başvuru formu gönderin ister iletişim bilgilerimizden ulaşın, size en özel tekliflerimiz sunalım.

HENKEL
ÇİZGİ OSGB
7470608-hilalpetrollogo
CİTY LOJİSTİK
3dloj
ASYA ARGE KİMYA
© 2015 Falez Yazılım. Tüm Hakları Saklıdır.