Menü

SRC 1-2-3-4 Eğitimleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devroldu

SRC 1-2-3-4 Eğitimleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devroldu

SRC 1-2-3-4 Eğitimleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devroldu.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5 inci maddesi gereği karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur. Bu kapsamda 03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde mesleki yeterliliğe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bahse konu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren sürücü ve yöneticilerin sahip olması zorunlu olan (ÜDY, ODY ve SRC-1, SRC-2, SRC-3 SRC-4) türü Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin belgelendirme işlemleri Bakanlığımızca, eğitim ve sınavlar ile ilgili iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik eğitim, sınav ve belgelendirmeye (SRC-5 belgesi) ilişkin iş ve işlemler ise Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Gerek Bakanlığımız, gerekse Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmekte olan söz konusu eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik sosyal medya vb. kanallarda vatandaşları yanıltıcı ve mevzuata aykırı paylaşım, yayın ve bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir.