Menü

Hizmetlerimiz

ÜDY Belgesi

ÜDY Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel firmaların Ab uyum yasaları kapsamında yaptıgı iş koluna göre alması gereken belgelerden biridir. Taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder. 

ÜDY belgesinin iki şekilde almak mümkündür. Birincisi muafiyet kapsmaında her hangi bir eğitim ya da sınava girmeden (gerekli şartları sağlaması halinde), İkinçisi Eğitime ve sınava girerek ala bilir. 


ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır;

ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ÜDY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı

ÜDY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

ÜDY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir.